+49 (0) 211 - 617 08 - 0

Tüm tesiste yangın koruması için kapsamlı tedbirler alınmıştır. Hem bilgisayar santrali, hem de ofisler yüksek duyarlı bir yangın alarmıyla denetlenmektedir. Bunun dışında bilgisayar santrallerine emiş sistemli yangın alarmları kurulmuştur. Böylece muhtemel yangınlar erkenden tespit edilebilir.

Bir yangın durumunda argon gazlı söndürme sistemleri, IT ve sistemleri zarar vermeden söndürür. Söndürme suyu neticesinde bir veri kaybı mümkün değildir. Yangın alarmı sisteminin doğrudan yerel itfaiyeye bağlı olması sayesinde itfaiye mevcut bir yangında anında haberdar olur.

Tüm santral sahası F90 yangın koruma standardına uygundur, Lampertz güvenlik hücresinde ise F120 standardı uygulanmaktadır. Bunun yanında yangının yayılmaması için tüm odalar yangın bölmesi olarak tasarlanmıştır.

Odaların yangın bölmesi olarak tasarımı

Bilgisayar santrallerindeki odalar yangın bölmelerine ayrılmıştır; böylece bu ayrı sunucu odaları yangın vakalarından korunur.

Veri merkezinde argon gazlı söndürme sistemleri

Argon gazlı söndürme sistemlerimiz bilgisayar santralini bir yangın durumunda içten korumaktadır. Böylece hem sunucu odaları, hem de sistemler yangınlarda söndürülür.

F120 ve F90 uyarınca yangın emniyetli hücre yapısı

Binalar için geçerli olan yangın koruma tüzüğüne göre, odalar ve duvarlar F120 ve F90 yangın direnç sınıfına göre yapılmıştır.

Binada yangın alarmıyla denetim

Binanın tamamı ve dolayısıyla bilgisayar santralleri, yangın durumunda derhal alarm veren yangın alarm sistemleriyle denetlenmektedir.