+49 (0) 211 - 617 08 - 0

Door het gebruik van een cyclische verbinding met het middenspanningsnet van de Stadtwerke Düsseldorf (openbare nutsbedrijven Düsseldorf) worden de transformatorinstallaties van onze rekencentra gevoed. Bij het niet functioneren van een stroomaansluiting vrijwaart deze koppelwijze ook de stroomvoorziening door het netwerk van het energiebedrijf .

Voor het geval dat het toch tot een onderbreking van de stroomvoorziening komt, worden onmiddellijk voorverwarmde dieselgeneratoren actief en voorzien deze de in iedere ruimte van de rekencentra aanwezige, met een batterij gebufferde UPS-installaties weer van stroom – zodoende is de stroomvoorziening van de infrastructuren van onze klanten te allen tijde gegarandeerd. Door de bevoorrading van dieselbrandstof en leveringscontracten kunnen ook langer durende stroomonderbrekingen overwonnen worden, zonder dat het tot onderbrekingen van de stroomvoorziening in de rekencentra komt.

Door een gebouwbeheersysteem worden alle infrastructuursystemen, zoals bv. klimaatregeling, stroomvoorzieningsinstallaties en veiligheidssystemen, bewaakt en gestuurd. Een tweede, onafhankelijk systeem controleert aanvullend alle relevante parameters en informeert in geval van een fout onmiddellijk onze technici en dienstenleveranciers.

Cyclische verbinding met het 10kV-netwerk

Onze eigen transformatorinstallaties van de rekencentra worden dankzij een cyclische verbinding met het middenspanningsnet van de Stadtwerke Düsseldorf (openbare nutsbedrijven Düsseldorf) van stroom voorzien.

Maximaal 10 kW aansluitvermogen

De ruimtes van de rekencentra worden van een aansluitvermogen van maximaal 10 kW per vierkante meter voorzien. Daardoor zijn de rekencentra met voldoende stroom uitgerust.

UPS- en noodstroomvoorzienings-installaties

Voor het geval dat er complicaties met het elektriciteitsbedrijf opduiken, schieten onze UPS-en noodstroomvoorzieningsinstallaties te hulp. Indien het eens tot een uitval komt, blijven deze de rekencentra van stroom voorzien.

Brandstofvoorraad bij langere onderbrekingen

De UPS- en noodstroomvoorzieningsinstallaties garanderen een toereikende voorraad aan diesel om stroom te kunnen blijven leveren indien er zich langer durende onderbrekingen bij het energiebedrijf voordoen.

Dubbele uitvoering van de aanvoerleidingen

De leidingen van de stroomvoorziening zijn dubbel uitgevoerd, zodat ook deze bij beschadiging de rekencentra van energie kunnen blijven voorzien.

24/7 bedrijfsbewaking van de infrastructuur

Onze complete stroomvoorziening wordt elke dag 24/7 bewaakt. Komt het tot incidenten, dan worden onmiddellijk de bevoegde technici geïnformeerd.