+49 (0) 211 - 617 08 - 0

Omvangrijke maatregelen met het oog op de brandpreventie kenmerken onze ruimtes. Zowel het rekencentrum als de kantoorruimtes worden door een uiterst gevoelig brandalarmsysteem bewaakt. Bovendien zijn er brandmelders met aanzuigtechniek in de rekencentra geïnstalleerd. Zo kunnen eventuele branden nog vroeger gedetecteerd worden.

In geval van een brand zorgen Argon-gasblusinstallaties ervoor dat de IT en techniek behoedzaam geblust wordt. Een gegevensverlies door bluswater is zodoende niet mogelijk. Door een directe doorschakeling van het brandalarmsysteem wordt de plaatselijke brandweer onmiddellijk over een bestaande brand geïnformeerd.

Alle ruimtes van de rekencentra voldoen minstens aan de brandpreventiestandaard F90, ruimtes in de Lampertz-veiligheidscel zelfs aan de F120-standaard. Daarbij zijn alle ruimtes als aparte brandruimte gebouwd om te verhinderen dat branden zouden kunnen overslaan.

Aanleg van de ruimtes als aparte brandruimte

De ruimtes van de rekencentra zijn in brandruimtes onderverdeeld zodat deze afzonderlijke serverruimtes tegen gevallen van brand extra beschermd zijn.

Argon-gasblusinstallaties in het datahotel

Onze Argon-gasblusinstallaties beschermen de rekencentra in geval van een brand van binnenuit. Zodoende worden zowel de serverruimtes als de techniek bij branden geblust.

Brandwerende constructiewijze van ruimtecellen conform F120 en F90

In overeenstemming met de brandpreventieverordening voor gebouwen zijn de ruimtes en wanden volgens de brandweerstandsklassen F120 en F90 gebouwd.

Bewaking door brandalarmsysteem in het gebouw

Het complete gebouw en bijgevolg ook de rekencentra worden bewaakt door het brandalarmsysteem dat in geval van brand onmiddellijk een alarm activeert.